Surbana

Eind 1994 - Suriname beleeft zijn ergste economische dip. Familieleden in Nederland houden de moed erin door pakketjes te sturen. Waren het voorheen drop en pindakaas die in de doos gingen, in die tijd maakten de meest basale goederen de zeereis: zeep, schaar, krulspelden.

Surbana gaat over de terugreis; met dagelijkse producten die we tot dan toe van megabedrijven uit die contreien afnamen. Surbana - de opzet van een Nederlands-Surinaams "United Fruit Company', met de groenteboeren (m/v) in ons kikkerland als distributienetwerk.


Uit projectplan
DOELSTELLING
De agrarische activiteit in de Surinaamse districten wordt met SurNedFruits-projecten structureel en continu bevorderd.

Uitgangspunten
1 Zoveel mogelijk gebruik maken van de natuurlijke Surinaamse productiemiddelen
2 Verkoop in Nederlandse groentewinkels met aparte merkdisplays (SurBana - fruits of the West are for the better and the best)
3 Ecologisch-verantwoorde productieprocessen
4 Voornaamste financiering van de projectuitwerking is op basis van "uitgestelde transactie na koop"
5 Adequate salariëring
6 Als een project economisch levensvatbaar is gebleken, worden de activiteiten afgestoten naar autochtone ondernemers


Conceptontwikkeling
Verwondering is niet te koop, wel te financieren
ReConcept schrijft teksten en werkt ideeën uit met oog op die toekomst. Dit gebeurt in opdracht en zo nu en dan lanceer ik een eigen concept. Om een beeld te krijgen van conceptontwikkeling à la ReConcept, hiernaast een greep uit eigen werk dat soms hoge ogen gooide of dat nog steeds doet.

De rode draad bij vrjiwel alle concepten sinds 1996 is de Postmoderne Markteconomie. Centraal daarin staat de constatering dat vandaag de dag er vrijwel geen onderscheid meer is tussen gelijksoortige producten van verschillende producenten. Alleen het verhaal, het  marketingverhaal, is anders. Laten de bedrijven dan een 'goed' verhaal vertellen én waarmaken. Andersss... kunnen we tegenwoordig met één muisklik naar de concurrent.