9 maart 2006
ETLD | NewDay.nl & Politiek

Een beweging die continu wordt geïnspireerd en aangejaagd door evolutie en het universum, daar moeten wel politieke kantjes aanzitten.

KyotosConsequences.Com | vh. ook: RekenKernenergieDoor.nl
ETLD | Newday.nl maakte tussen 2001 en 2005 écht kennis met kansen én komende tekorten in de energiewereld. En dit terwijl de (extended) Global Warming-hype zich aan het warmlopen was.  Eind 2005, begin 2006 leidde dat tot het dubbelproject onder de bovenstaande naam. 
Als we nu eens alle kosten van kernenergie en energie uit fossiele brandstoffen in de marktprijs per kilowatt/uur zouden doorrekenen. Doe je dit, zo is de hypothese, dan zullen eindelijk eens echt duurzame bronnen een goede kans krijgen op de wereldwijde energiemarkt. Meer...

Duurzaam Curaçao leidt tot "iets" in het Midden-Oosten?
Tussen 2001 - 2005 duidden we de kansen van Curaçao als eerste natiestaat ter wereld die zelfvoorzienend draait op duurzame energie. Hoewel de mogelijkheden wel degelijk zijn erkend, ontbreekt het aan Wil & Moed. Aldus stapten we naar die 'partij' waar zulks koninklijk gedrag inderdaad zoden aan de (water)dijk zou zetten: Willem-Alexander en Máxima. Juist in deze twee-eenheid - ieder z'n ding - boks je zaken voor elkaar. Het project staat op een zijspoor, maar ook deze NewDay.nl-offspring is nog lang niet uitgerangeerd. Meer... 

Een eigen partij?
Na Balkenende I was het nogal hip om in de geest van de Grootschte Pim aller Tyde een eigen partij op te richten. NewDay.nl kon natuurlijk niet achterblijven ;) Geschreven begin 2003, maar nog immer actueel: de Partij voor de Toekomst (niet te verwarren met die feestpartij), een beweging die gaat voor een evolutionair-organische samenleving. Links? Rechts? Welnee, VOORWAARTS!

Actieplan Ruimtevaart

De afgelopen jaren is het Nederlandse ruimtevaartbeleid onder de loep genomen. Een adviesbureau deed de penvoering namens het Ministerie van Economische Zaken dat overall portefeuillehouder is voor NL-ruimtevaart. Een en ander leidde eind 2005 tot het "Actieplan Ruimtevaart". NewDay.nl propageerde de integrale benadering van de laatste ontwikkelingen en nieuwste inzichten. En: 'betrek het grote publiek erbij!'. Tevens bevat NewDay.nl's  prekerij een pleidooi om in EU-verband ons land neer te zetten als ruimtevaart-netwerkland. Meer...

President Bush en zijn Maan-Mars-plannen

Amerika wil naar de Maan, zo vertelde Bush begin 2004. Vandaar was het slechts een volgende stap naar Mars. NewDay.nl juicht(e) bescheiden, maar zet(te) vraagtekens bij de integriteit van het voorstel, en zag/ziet gemiste kansen. (Vertaling stond een jaar op Space.Com) Meer...
_____
home