Verduurzaam de Duurzame Brancheorganisaties

Concept tot professionalisering van hun communicatie


synopsis | hoe werkt het? | welke brancheorganisaties? | werkwijze | projectduur | kosten

 

Synopsis

Vier (of meer) armlastige en met goede bedoelingen geleide duurzame brancheorganisaties verstevigen na onze bemoeienis de banden met hun overwegend vermogende en invloedrijke leden. Deze leden vertegenwoordigen in veel gevallen bedrijfsafdelingen van merken als Philips, Shell, Siemens, DuraBouw etc.

 

Doorgeefluik

De brancheorganisaties fungeren in de nieuwe situatie als een doorgeefluik van allerhande informatie van buitenaf waar zij zich tot op heden geen raad mee weten. Of pas in een (te) laat stadium wat mee doen.

 

Sponsoring communicatiebureau

Aan elk van de vier wordt een bekend (marketing)communicatiebureau gekoppeld dat gevraagd en ongevraagd advies geeft op de sponsoring- en samenwerkingsverzoeken die meer dan regelmatig binnenkomen. De vier bureaus doen onbezoldigd mee om zo voet aan de grond te krijgen bij de vele leden. Daarnaast staat het goed op hun portfolio én de werkwijze is tamelijk eenvoudig uit te voeren door – bijvoorbeeld – een junior advisor.

 top

Hoe werkt het?

Neem KyotosConsequences.com, een personeelwervingsaanbod annex sponsoringsverzoek van mijn hand en aanleiding tot dit concept. Een tweede aanleiding overigens. De eerste was in 2005.

 

Een dergelijk plan komt binnen en de huidige dames van de secretariaten zetten de e-mail of brief onverkort op een aparte afdeling van de ledensite. Vervolgens licht ze haar contactpersoon in (of zijn/haar invaller) van het communicatiebureau en deze laat er zo spoedig mogelijk een eerste online analyse op los. Leden die serieus op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen van hun belangenclub, loggen dagelijks in en komen dus ook dat bericht tegen. Anderen krijgen eenmaal per week een e-nieuwsbrief met daarin de capita selecta en links naar de ledensite onder de noemer ‘wat is er deze week allemaal gebeurd’. Bij alles wat derden organiseren met een van de leden, wordt ook de belangenclub als intermediair genoemd.

Welke brancheorganisaties?

Uit mijn praktijk ken ik er vier die gebaat zullen zijn bij deze opzet –

 

 

De eerste drie genoemden delen een secretariaat in Utrecht ("Korte Elisabethstraat 6"). De waterstofvereniging heeft een Apeldoornse dame bereid gevonden om post te openen en het 06-nummer te beantwoorden.

 top

Werkwijze

Opdrachtgever maakt de financiering in concept rond (subsidie?) en roept vervolgens op een woensdag de besturen bij elkaar en de beoogde communicatiebureaus. Na het voorstellingsrondje wordt het plan gepresenteerd door de projectleider. Trefzinnen: ‘Het zijn de leden die het moeten doen’, ‘Besturen kunnen zich zo richten op meer structurele zaken’ en ‘Net zo sterk en invloedrijk als de FME’. Pauze, onderling overleg.

Tijdens deel II van de avond zijn de aanwezigen aan de beurt, doen hun zegje, scherpen het concept aan. Er wordt genotuleerd.

 

Persconferentie

Bij generale instemming hebben de brancheorganisaties de gehele donderdag en vrijdagochtend de tijd om hun leden te informeren. Op vrijdagmiddag 14.00 uur houden we een persconferentie in Nieuwspoort Den Haag. Perscontacten van betrokken organisaties worden hierbij uitgenodigd door de opdrachtgever.


Duur van het project (bij voldoende druk - bijv. aanbeveling van Van Geel)

20 Werkdagen – vier dagen per organisatie (websites), vijf dagen algemeen & voorbereiding.

top

Kosten

Vergaderfaciliteiten opdrachtgever

pending
Nieuwspoort   1.500
Projectleider, 500 euro per dag 10.000
Automatisering 250 euro per brancheorganisatie   1.000

 

Nijmegen, 8 april 2006

Richard Reekers | ReConcept namens Toekomstcommunity NewDay.nl, deelterrein energietop