Stadeiland

Eind 1993/ begin 1994 - Hoe werkt het (toen nog) Arbeidsbureau? Wat kunnen ze je allemaal nog meer bieden dan verplicht in- en uitschrijven? De soapserie 'Stadeiland' laat het allemaal zien; op locatie en met echte Dordtenaren als acteurs.Uit projectplan
Beschrijving, opzet en uitwerking van een idee dat kan  leiden tot een regionale familieserie voor de Televisie en Radio-omroep Merwestad. Dit plan is gedeponeerd op 24 augustus 1993 bij de Belastingdienst Rotterdam, afd. Registratie en Successie

KORTE BESCHRIJVING
De familieserie draait om levens van Dordtenaren die werken bij of gebruik maken van het Dordtse Arbeidsbureau. Vanuit dit centrale thema ('Dordrecht en werk'), kan de kijker kennis nemen van het leven van de personages in, bij en rond typische Dordrechtse lokaties. Kenmerk van een soap is dat de families op de één of andere manier met elkaar te maken krijgen. Zo wordt eveneens het reilen en zeilen van het Dordtse buurtwerk in beeld gebracht.

De opnames op lokatie worden aangekondigd in de plaatselijke schriftelijke media. Enerzijds kunnen op deze wijze de opnames worden bekostigd door de ondernemingen waar de opnames worden gemaakt (sponsoring). Anderzijds krijgt het publiek de mogelijkheid als figurant te participeren in de serie. De acteurs en leden van het produktieteam komen grotendeels uit het bestand van het Arbeidsbureau.

2. DOELSTELLINGEN
Een regionale soap-serie in deze opzet kan meerdere positieve effecten dienen. De doelstellingen zijn dan ook in twee hoofdgroepen in te delen.
 
2.1  Doelstellingen voor de kijker
- De serie amuseert
- De kijker kan kennis nemen van herkenbare situaties en ervaart zo dat hij/ zij 'niet de enige is'.
- De serie creëert een gevoel van saamhorigheid onder de inwoners van Dordrecht.
- De kijker heeft zijn/ haar kennis vergroot door educatieve aspecten die, in samenwerking met Bureau Regionale Arbeidsvoorziening en de gemeente Dordrecht, in de scènes zijn verweven.

2.2  Doelstelling voor acteurs en produktieteam
- De serie is voor de acteurs en leden van het produktieteam een werkervaringsproject op gebieden van samenwerking, organiseren, regelen en contact met derden.

2.3  Nevendoelen
De wijze waarop de bovenstaande doelen worden gerealiseerd, kan leiden tot de volgende neveneffecten:
- Een hogere kijkdichtheid voor TROM op de dag van uitzending.
- Meer interesse voor lokale TVuitzendingen.
- Meer interesse van het bedrijfsleven voor TROM.

3. DOELGROEPEN
De doelgroepen worden nader omschreven in samenwerking met het Bureau Regionale Arbeidsvoorziening (RBA) en het Buurtwerk Dordrecht. Met het oog op de doelstellingen van de serie en de wijze waarop deze kunnen worden gehaald (strategie), kunnen de volgende groepen, in eerste instantie, worden onderscheiden:

- De werkloze jongeren (kijkers en teamleden)
- De langdurig werklozen (kijkers en teamleden)
- De oudere Dordtenaren
- De inwoners van de gemeente Dordrecht
- Leerlingen laatste klassen middelbare school

Conceptontwikkeling
Verwondering is niet te koop, wel te financieren
ReConcept schrijft teksten en werkt ideeën uit met oog op die toekomst. Dit gebeurt in opdracht en zo nu en dan lanceer ik een eigen concept. Om een beeld te krijgen van conceptontwikkeling à la ReConcept, hiernaast een greep uit eigen werk dat soms hoge ogen gooide of dat nog steeds doet.

De rode draad bij vrjiwel alle concepten sinds 1996 is de Postmoderne Markteconomie. Centraal daarin staat de constatering dat vandaag de dag er vrijwel geen onderscheid meer is tussen gelijksoortige producten van verschillende producenten. Alleen het verhaal, het  marketingverhaal, is anders. Laten de bedrijven dan een 'goed' verhaal vertellen én waarmaken. Andersss... kunnen we tegenwoordig met één muisklik naar de concurrent.